START   |   O MNIE   |   OBSZAR PRACY   |   KONTAKT

„Każde dziecko musi się mowy uczyć. Uczy się jej od otoczenia, w którym się rozwija. Mowa stanowi bowiem podstawę procesów rozwojowych dziecka, wiąże się z rozwojem jego myślenia, działania”.
(L.B. Kaczmarek)

Nabywanie umiejętności językowych i komunikacyjnych jest procesem złożonym i długotrwałym, ale przede wszystkim niesłychanie ważnym w życiu każdego człowieka. To właśnie za pomocą mowy człowiek poznaje i opisuje świat oraz komunikuje się z innymi ludźmi. Dzięki mowie wyraża swoje potrzeby, pragnienia i uczucia.

Nie zawsze jednak rozwój mowy przebiega we właściwy sposób. Może on napotkać na swej drodze różne przeszkody: biologiczne (np. różnego typu uszkodzenia w obrębie układu nerwowego), psychologiczne (problemy emocjonalne), społeczne (negatywny wpływ otoczenia) czy fizyczne (np. niewłaściwa budowa aparatu artykulacyjnego), które mogą doprowadzić do nieprawidłowości w przyswajaniu mowy i posługiwaniu się językiem.

Im wcześniej zostaną one wykryte i poddane specjalistycznej terapii logopedycznej, tym większe będą szanse na ich wyeliminowanie. Bywa, że rehabilitacja jest długa i żmudna i wymaga dużej pracy ze strony logopedy
(a także bardzo często innych specjalistów), rodziców (opiekunów), a przede wszystkim samego pacjenta. Warto jednak pamiętać, że wytrwałość, upór
oraz zaangażowanie mogą przynieść znakomite efekty, dając zarówno samemu dziecku, jak i rodzicom oraz terapeucie wiele radości i satysfakcji.

Najważniejsze, to zrobić pierwszy krok.